Canto Novio      Vocale ensembles 

                                                                   zangers en zangeressen uit Nijmegen e.o.     

RAAD van TOEZICHT

In de cultuursector zijn bij het werken met gemengde geldstromen het risicobeheer, het toezicht en de verantwoording zwaarder gaan tellen. Waar in verenigingen het bestuur verantwoording aflegt aan de ALV, adviseert de Governance Code Cultuur voor stichtingen een Raad van Toezicht in te stellen. Het stichtingsbestuur heeft daarom daartoe besloten. 

 

Ten  behoeve van deze Raad van Toezicht en Advies is een reglement opgesteld. Volgens het reglement is de voorzitter onafhankelijk. De Raad bestaat verder uit  twee vertegenwoordigers van de zangers. Het is hun rol om namens de deelnemers toezicht te houden op het reilen en zeilen van Canto Novio. En in het bijzonder of de stichting de activiteiten uitvoert conform de in de statuten beschreven doelstelling.

 

Waar de functie van de vertegenwoordigers is gericht op het toezicht, wordt aan de functie van de voorzitter ook een adviesrol toegedicht. Iemand die met een frisse onafhankelijke blik, als een ‘intieme vreemde’, gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies kan dienen. Voorzitter is Erik de Nie.

 

Erik heeft management ervaring bij diverse  organisaties. Hij was bijvoorbeeld 12 jaar algemeen directeur van het Energiebedrijf GGR-GAS, dat de gasvoorziening verzorgde aan 120.000 klanten in de Betuwe, Overbetuwe en Bommelerwaard. Hij heeft een technisch/economische achtergrond op basis van studies aan de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Harvard Business School (Boston, USA). Daarnaast was en is zingen zijn lust en zijn leven.  Als tenor heeft hij zangervaring opgedaan in Poco Piu te Nijmegen, het Martinuskoor van de Martinuskerk Arnhem, het AMDG kerkkoor van de Molenstraatkerk in Nijmegen en het BASTA koor van de Cenakelkerk in Berg en Dal. Gregoriaanse zang heeft zijn bijzondere aandacht.

Hij is goed bekend met het Nijmeegse korenlandschap vanwege zijn functie als voorzitter van de Stichting Nijmeegs Muziekfestival. Deze stichting organiseert jaarlijks voor de gemeente Nijmegen het muziekfestival NijmegenKlinkt!. Daar presenteren zich 1800 amateurmusici in een 60-tal ensembles aan de Nijmeegse bevolking op 20 podia in de binnenstad.